Przejdź do zawartości

Strony grupy
  • International
  • Asien Pazifik
  • Südafrika
  • Sahara-Südafrika
zglaszanieDzialanNiepozadanych

Zgłaszanie Działań
Niepożądanych

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie
www.urpl.gov.pl

Działania niepożądane można także zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu:
Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24 Irlandia
Tel: + 48 221253376 (nr płatny), 008001211566 (nr bezpłatny)
e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Przewiń do góry