Przejdź do zawartości

Strony grupy
  • International
  • Asien Pazifik
  • Südafrika
  • Sahara-Südafrika
etyka

Etyka

Reputacja i wiarygodność firmy Aspen opiera się na pełnym zaangażowaniu w prowadzenie działalności biznesowej w sposób społecznie odpowiedzialny. „Kodeks postępowania firmy Aspen” określa cele Grupy i jej obowiązki względem różnych zainteresowanych stron:

  • działanie w zgodności z takimi wartościami firmy Aspen, jak uczciwość, innowacyjność, doskonałość, oddanie i praca zespołowa;
  • zaangażowanie w poszanowanie podstawowych praw człowieka oraz w sprawiedliwe, równe i pełne szacunku traktowanie wszystkich pracowników i innych ludzi, sprzyjające tworzeniu otwartego, przejrzystego, opartego na zaufaniu środowiska pracy, wolnego od uprzedzeń, dyskryminacji, prześladowania i/lub przemocy;
  • wykazywanie się jak najlepszą postawą i zaakceptowanie odpowiedzialności pracowników Aspen za pełnienie obowiązków ambasadorów firmy Aspen.

Kodeks postępowania firmy Aspen (Code of Conduct)

Kodeks dla Dostawców Towarów i Usług (Code of Conduct for Suppliers)

Przewiń do góry